Сряда 29, Май 2024г.
Бихте ли дали своето мнение за сайта на Детска градина №3?
Харесва ми
Може още неща да се желаят
Не ми допада
Харесва ми: 33
 
89%
Може още неща да се желаят: 3
 
8%
Не ми допада: 1
 
3%
Общо гласували: 37

Добре дошли в сайта на Детска градина №3 град Димитровград!

 

            ДГ №3 е общинско детско заведение за възпитание, обучение и социализация на деца от 3 до 7 годишна възраст.  Детската градина разполага с 2 сгради в два квартала  –  “Черноконево” и “Марийно”.  Посещава се от 93 деца, разпределени в 5 групи: две подготвителни разновъзрастови групи 5-6годишни деца, две разновъзрастови групи 3-4 годишни деца и една яслена група.  ДГ №3 получава своето име през  2008г. при обединяването на две детски градини – “Синчец” и “Звездицa.

За децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник - възпитатели. 

Екипът на ДГ №3 непрекъснато повишава своята квалификация във вътрешно институционални форми на квалификация, както и външни форми на обучение в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното образование.

ДГ №3 е с много добра материална база. Всяка група е обзаведена с удобни, цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност. Детската градина разполага с различни кабинети: физкултурен салон, учителска стая, битова зала, зала за игра. Дворът е слънчев, озеленен и предлага уреди за занимания и игри на открито.

Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки, одобрени от МОН. Стратегическата цел на педагогическия екип е: Постигане на качествен възпитателно - образователен процес.

Заповядайте в Детска градина №3!

Ние вярваме, че най-добрият начин да се докоснете до ежедневието и почувствате обстановката в нашето детско заведение е да ни посетите. Ще се радваме да ви посрещнем в удобно за Вас време, с предварително уговорен час, когато ще може да се запознаем и отговорим на всички въпроси, които Ви вълнуват.

Най-важното за нас е детето Ви да бъде в сигурна, весела и стимулираща среда, в която да се чувства обичано и ценено.

Комуникацията с родителите е от голямо значение за нас. От самото постъпване на детето до деня, в който напусне детското заведение, ние държим да сме информирани за всичко – от особености в характера до обичайни за детето навици, за проблеми и всичко, което считате за уместно ние да знаем. Ние държим да изграждаме топли и приятелски отношения с родителите!