Неделя 23, Юни 2024г.
История на детската градина

История на Детска градина "Синчец"

Сградата на детската градина е строена през 1931-1932г за Основно училище на Кв.Черноконево. Официално е открита през 1951г под името "Георги Димитров" с директор Маргарита Тончева. А по-късно е преименувана "Лиляна Димитрова" с директор другарката Гинка Димова. До този момент градината работи на една група. След две години на 1 март 1976г бе открита ремонтираната нова сграда, която вече поема 3 групи. В градината са празнували празници: Баба Марта, Откриване на учебната година, Нова година, Изпращане на първокласниците и Осми март празника на мама. Есенен празник за първи път се подготвя през учебната 1080/1981г. През тази учебна година са оформени и първите детски площадки, на които децата с радост се забавляват на двора. Настъпва новата учебна година 1983/1984г и всички са посрещнати от новата директорка г-жа Станчева. През 1993г се появява и празника Великден отпразнуван от деца и учители. А през 1994г в градината се отбелязва и Обесването на Васил Левски. От 1994/1995г градината носи името "Синчец" с нов директор г-жа Шиколарева. От 2013г до днес директор на Детска градина №3 е г-жа Боряна Борисова.

 

История на Детска градина "Звездица"

На 15.10.1948г отваря врати първата ясла в Димитровград. Малко по - късно през 1952г са открити и градински групи. В началото е имало само 10 деца, но бързо броят на децата нараства.  На 1 юни 1977г детската градина и първа ясла са обединени в ОДЗ "Тодорка Паунова". По това време директор е Мими Франгова. На 2.03.1989г за директор на ОДЗ "Тодорка Паунова" е назначена Минка Иванова, която започва огромен ремонт на сградата тъй като по това време тя е в окаяно състояние. В продължение на месеци се е работило по благоустрояването на двора, така и в самата сграда. След пет месеца детското заведение е било с чисто нов облик. Имало е красив двор с ограда и площадки на различни нива за всички групи с пясъчници. През същата година са отбелязали с грандиозно тържество и 40 годишнината от откриването на първата ясла в града ни. Години по - късно ОДЗ "Тодорка Паунова" бе преименувано в ОДЗ "Звездица". По това време е имало: 2 седмични групи ясла, 2 градински групи, една полудневна група и една целодневна група. През 2008г с решение на Общински съвет Димитровград ОДЗ "Звездица" и Детска градина "Синчец" са обединени в едно Детско заведение №3 с директор Христина Маринова. От 2013г до момента директор на ДГ №3 е Боряна Бориосова. В градината функционират една яслена група и две градински.

 

 

 

Сподели: