Петък 02, Юни 2023г.

Директор - Боряна Борисова

Педагогически специалисти:

Ст. учители :

Господинка Господинова

Стефка Колева

Учители:

Десислава Янева

Христина Иванова

Даниела Дулева

Дарина Милева

Веселеина Борисова

Галина Христозова

Сподели: