Събота 30, Септември 2023г.

Счетоводител - Радка Георгиева                                                                             

ЗАС :

Диана Стоянова

Снежанка Делчева

Готвачи :

Милена Георгиева

Галина Петрова

Пом. - възпитатели :

Таня Рачева

Валентина Панева

Кирилка Иванова

Добринка Петкова

Стилияна Пашова

Галина Петрова

Катя Гочева

Работник поддръжка сгради:

Димитър Георгиев

 

Сподели: