Петък 02, Юни 2023г.

Детско портфолио

Публикувана на: 15.09.2022г. (обновена на: 07.10.2022 12:56:00)

    ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

 

ТИТУЛНА СТРАНИЦА – ИМЕ И ЛОГО НА ГРУПАТА ; УЧИТЕЛИ

 

 

Раздел І – Информация за детето

 1. Запознайте се с мен

 

Аз се казвам ..............................На.................години съм.

/ Тук могат да се приложат снимки на детето като бебе и сега, място на раждане, да се опишат интересни факти от детството му/

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 1. Моят свят

Мама се казва ....................и работи като....................

Татко се казва.................... и работи като ...................

Моята сестра се казва ..................................................

Моят брат се казва ........................................................

Моята любима играчка е ..............................................

Моето любимо занимание е .........................................

    / информация за родителите, братя и сестри, баба и дядо, приятели,семейни празници, любими занимания в семейството, родословно дърво, екскурзии, впечатления на детето, любими игри с приятели и др./

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 1.   Светът около мен

          Моят роден град е ...................

          Моята детска градина е .................

          Групата ми се казва ........................

/ Тук учителите да  включат информация за индивидуалността, чувствата, характера и поведението на детето в детската градина, за адаптацията и социализацията му, какви умения за всекидневния живот и отношения към света и хората се формират у детето/

         АЗ знам и мога................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

/ познавателни и творчески дейности в които Вие като родители и Вие като учители включвате детето, какви знания и умения се стараете да научи, какви ценности искате формирате и др./

 

 1. Моите интереси

Обичам

 • да играя с ..............................................
 • да гледам детски филмчета.................
 • да разглеждам детски книжки.............
 • да рисувам, конструирам .....................
 • да слушам музика, приказки ..............

 

    Моите приятели са ........................................................

 

            Любимата ми приказка е ..............................................

  

            Любимият ми герой  е ..................................................

 

            Любимият ми филм е ....................................................

/педагогически  наблюдения за индивидуалността на детето, неговите способности и интереси, неговите успехи и затруднения, неговите предпочитания и дейности в / извън детската градина/

 

  Аз знам и мога ..................................................................

/ Учителите да акцентират на формирането на ключови компетентности при престоя на детето в детската градина, да представят своите виждания за социалното, емоционалното, познавателното и комуникативно развитие на детето и готовността му за училище/ .................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Анкета с родителите
 2. Празници в групата и детската градина

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО В ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

 1. Моето творчество- / рисунки, апликации и др.творчески продукти/
 2. Моите постижение -/ резултати от входно-изходна диагностика на детето, грамоти, награди и удостоверения/
 3. Аз научих за ........................................................................../по темата на идейния проект на детската градина и мини проекта на детската група за съответната учебна година/

 

ІІІ. ОБОБЩЕНИЕ ЗА ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ

 1. Препоръки за насърчаване и мотивиране на детето за дейности, стимулиращи неговото личното, емоционално и социално развитие.
Сподели: