Четвъртък 23, Септември 2021г.

Медицински персонал

Завеждащ здравен кабинет :

Мария Георгиева - сграда ДГ"Синчец"

Ангелина Деспова - сграда ДГ"Звездица"

Медицински сестри:

Даниела Костова

Магдалена Вълева

Сподели: