Неделя 23, Юни 2024г.

Уважаеми родители....

Публикувана на: 15.09.2022г. (обновена на: 07.10.2022 13:07:00)

От деня, в който детето Ви посещава Детска градина №3 , ние -  целият екип и родители поемаме заедно по един общ път към една обща цел - детето да бъде здраво, да се развиват неговите способности и да се подобри социалната му активност.

Ние - екипът на Детска градина №3:

 • Приемаме и уважаваме Вашето дете и Вашето семейство като индивидуалност.
 • Гарантираме поверителност относно Вашето дете и Вашето семейство.
 • Осигуряваме позитивна и комфортна атмосфера на Вашето дете.
 • Осъществяваме разнообразни дейности, съобразени с възрастовите и индивидуалните особености и възможности на децата.
 • Осигуряваме възможност и приветстваме Вашето участие в живота на групата и на Детска градина №3
 • Предоставяме информация за развитието на Вашето дете.
 • Информираме Ви ако детето Ви иам здравословни проблеми.
 • Приемаме Вашето дете да посещава Детска градина №3, само ако е в добро здравословно състояние, с което не застрашава здравето на другите деца.
 • Имаме готовност да разговаряме с Вас сутрин, когато оставяте Вашето дете и следобед, когато идвате да го вземате.
 • Провеждаме родителски консултации във време, определено по взаимно съгласие.

 

Вие родителите:

 • Водите детето си сутрин до 8.30ч в Детска градина №3 и го вземате до 18.00ч от Детска градина №3
 • Обличате детето, като се съобразявате със сезона, условията в Детска градина №3 и указанията на екипа в групата.
 • Оставяте детето в добър външен вид и добро здравословно съсояние в Детска градина №3
 • Информирате за здравословни и други проблеми на детето.
 • Носите медицинска бележка с подпис и печат на лекуващия лекар, ако се налага приемът на хомеопатични или противоалергични лекарства.
 • Заплащате до 10-то число на следващия месец такста за детска градина и ясла.
 • Осигурявате присъствие на член от семейството на родителски срещи, приемате и изпълнявате взетите решения.
 • Подпомагате дейността на Детска градина №3 според възможностите си.
 • Уважавате личността на всички деца и екипа и не допускате уронване на авторитета им  и този на Детска градина №3.
Сподели: