Четвъртък 02, Декември 2021г.

Състав:

ЧЛЕНОВЕ :

Председател: Пенка Тонева

Протоколист: Станимира Иванова

Анна Радева

Представител на Общината - Светлана Николова

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ :

 

 

Утвърден на 15.09.2016г

 

Сподели: