Сряда 29, Май 2024г.
Публикувана на: 15.03.2023 г. (обновена на: 20.04.2023 12:48:00)

Заседания на Обществен съвет 2023г

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 21.02.2023 14:58:00)

Отчети за дейността на Обществения съвет

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 08.11.2022 00:24:00)

Заседания на Обществен съвет 2022г

Публикувана на: 15.09.2021 г. (обновена на: 07.10.2022 15:53:00)

Заседания на Обществен съвет 2021г

Публикувана на: 15.09.2020 г. (обновена на: 17.03.2023 14:17:00)

Състав на Обществен съвет - 2023гСъстав на обществен съвет

Публикувана на: 15.09.2020 г. (обновена на: 07.10.2022 15:14:00)

Заседания на Обществения съвет 2020г

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 07.10.2022 15:32:00)

Заседания на Обществения съвет 2019г

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 07.10.2022 15:52:00)

Заседания на Обществения съвет 2018г