Неделя 23, Юни 2024г.
Публикувана на: 15.09.2022г. (обновена на: 07.10.2022 12:12:00)

Има думички вълшебни – страшно важни и потребни.

Чудни думички – без тях често ставаме за смях

и дори не предполагаме колко много се излагаме!

 

При идване в детската градина и в занималнята

 

Всяко дете знае и използва чудните вълшебни думички благодаря, заповядай, моля, ако обичаш, извинявай;

Децата в групата са най - добри приятели и се обичат. Говорят учтиво и любезно, Поздравяват „Добро утро” или „Добър ден” и се ръкуват с хората, които работят в детската градина;

Поздравяват децата от групата „Здравейте!”или „Привет!“

На приятелите може да се помаха с ръка или да се поздравят „Здравей!” или „Здрасти!”;

Обръщение неофициално на „Ти” към мама, татко, към приятелите си и към хората, с които се познаваме добре;

Към по - възрастните хора обръщението е официално на «Вие» с думите „Госпожо” или „Господине” /„Моля, помогнете ми да ... ”/;

На учителите, директора, на непознатите хора се говори на „Вие”;

Поведението е учтиво и уважително;

Говори се тихо и с усмивка;

Движението в занималнята е спокойно и внимателно;

В играта децата спазват правилата на играта. Иска се съгласие или се отправя покана: /„Може ли, и аз да играя ?”/, /„Моля те, ела да поиграем! ”;

Не се употребяват обидни и неприлични думи;

За нарушаване на правилата се съобщава на учителя;

Децата уведомяват учителя за своите нужди и желания;

Децата може да поискат и да получат помощ от учителя и помощник - възпитателя, когато се затрудняват. /„Моля, помогнете ми да ... ”/;

  • При напускане на детската градина

 

Детето тръгва от детската градина, от групата или площадката само с родителите си или определения придружител. Обажда се на своята учителка, казва „Довиждане, госпожо! ” и се ръкува. Казва «Довиждане!» и на своите приятели;

Сбогува се с госпожата и й пожелава „Приятна вечер!” или „Приятна почивка!»;

 

1.Правила за безопасност на децата

  • По време на игра

Учителката направлява, подпомага игрите на децата, може да се намеси и прекъсне играта, ако някое дете застрашава безопасността и спокойствието на останалите деца;

С играчките децата могат да играят, да ги опазват и да ги подреждат на определените места;

Децата се включват в играта на другите, ако спазват правилата на играта;

Игрите с пясък са забавни. Пясъкът не се изхвърля от пясъчника! Не се хвърля пясък по децата, опасно е за очите; Играе се само с играчките, определени за пясъчника;

Децата могат да играят и да се занимават с каквото пожелаят, като не си пречат помежду си;

Децата споделят играчките си, извиняват се, ако причинят неприятност и си помагат в игрите;

Преди да се започне нова игра, децата трябва да приберат играчките от предишната игра;

Играе се на уредите и катерушките само на площадката, определена за групата;

Споделя се с госпожата всичко, което пречи на играта;

  • При подготовка за сън

Преди следобеден сън децата ползват тоалетна;

Децата подреждат дрехите си старателно на столчето, когато се събличат за сън;

Най-отгоре на столчето се подрежда блузата , която първо ще се облече след сън, за да не изстиват децата;

Пантофите се подреждат до леглото;

По време на сън децата растат. Добрият сън възстановява силите;

Спалнята е спокойно място, предназначено само за сън, там не се разговаря, не се играе, пази се тишина;

По време на сън децата може да стават тихо, ако имат нужда, за което уведомяват учителя;

Когато децата спят, всички пазят тишина.

  • За да сме здрави

Ръцете се измиват със сапун преди хранене и след ползване на тоалетна, всеки път, когато са замърсени - при игра, при работа с боички и др.;

На мивката - децата да бъдат внимателни, да не си мокрят ръкавите, обувките, дрехите. Не бива да се пръскат с вода;

Всеки ден у дома се сменя бельото и облеклото;

Храненето е необходимо, редовно, бавно и спокойно;

По време на хранене се избягват шумни разговори, движение. Сяда се удобно на столчето и се ползват подходящите прибори за хранене и салфетки;

Децата се хранят с прибори за храна - лъжица, а за всяка храна се ползва отделен съд – купичка, плитка чиния;

Дрехите се пазят чисти при хранене и игра;

Обувките се пазят чисти по време на разходка и престой на открито, почистват се при влизане, поставят се чисти в гардеробчето предназначено за обувки;

Облеклото трябва да е удобно за игра и подходящо за сезона, лесно за обличане;

  • Предпазливост и защита

 

  • Детето:

Казва на възрастните всичко, което го тревожи, ако изпитва страх и ако някой го обижда или му пречи;

Не приема лакомства, дъвки, подаръци от непознати хора;

Никога не тръгва с непознати хора и без разрешение от учителя;

Никога не влиза в чужда кола, не остава само в кола;

Движи се заедно с другите деца , не се отклонява от групата;

Важно! Тялото е специално и неприкосновено. Не са позволени физически контакти, с изключение при оказване на помощ и подкрепа на детето при обслужване, при ръкуване;

Може да сподели с родителите, с по-възрастен, с учител, ако поведението на непознат или на приятел го притеснява и не му е приятно;

Казва ”НЕ”, ако някой го докосва по начин, който го кара да се притеснява и да се чувства неудобно и неприятно. Тогава казва „Не ме докосвай! Това не ми харесва!” Детето съобщава на учителя, на родителите си;

  • Рожден ден

Рожденият ден е най-щастливият, най-чаканият ден в живота на едно дете;

На рожден ден децата са облечени с красиви дрехи;

Всички се отнасят с особено и специално внимание към рожденика в този ден.

Настоящите правила са разработени от педагогическия екип в Детска градина №3 и имат за цел да осигурят пълноценна социализация на децата в групата.

Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.

Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.

Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.

Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и благоприятни условия за щастливо детство.

Сподели: