Сряда 29, Май 2024г.
Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 12:12:00)

Правила за децата за общуване и учтивост в ДГ №3

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 12:05:00)

Седмично меню

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 12:38:00)

Меморандум на едно дете

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 12:55:00)

Дневен режим и организация на деня в Детска градина №3 

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 12:27:00)

Учебни програми и образователни направления 

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 12:56:00)

Детско портфолио

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 12:36:00)

Правила за детето в картинки

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 12:26:00)

Графици и допълнителни педагогически дейности през учебната 2022/2023г