Неделя 10, Декември 2023г.
Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 14:19:00)

Програма за закрила на детето

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 14:14:00)

Наредба №6 от 11.08.2016г за усвояването на българския книжовен език

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 14:01:00)

Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси на територията на Община Димитровград

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 14:56:00)

Наредба №5 от 03.06.2016г за предучилищното обтразование

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 14:34:00)

Закон за предучилищното и училищно образование

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 14:26:00)

Закон за закрила на детето

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 14:11:00)

Практически насоки за действия, които учители и родители трябва да предприемат в случй на инцидент

Публикувана на: 15.09.2022 г. (обновена на: 07.10.2022 14:53:00)

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование