Сряда 28, Юли 2021г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени

на усуги на територията на Община Димитровград - /article_images/source/R 103-izmenenie na NAREDBA 101.pdf 

 

Сподели: